Nov.25 2012 Live @ Pigsty, Shiroishi

Photo by Saki Chizka


Nov.24 2012 Live @ Shiroishi "KICK UP NIGHT"

Photo by Saki Chizka


NOV.15 2012 Live @ Colony, Sapporo

Photo by Saki Chizka